“3. Uluslararası mesleksel ve çevresel hastalıklar kongresi” gerçekleştirildi

“3. ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

“3. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi” 03-07 Mart 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

“3. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi” 03-07 Mart 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Ana teması “Risk Faktörleri ve Riskli Sektörler” olan Kongre kapsamında tarım, inşaat, ulaşım, maden sektörleri öncelikle ele alındı.

Açılış konuşmalarını İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin  Kurt, Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Muhsin Akbaba, Prof.Dr. Claudio Coloso, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu yaptı. Kongrenin açılışında konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin  KURT ”Çalışma hayatı; iş sağlığı ve güvenliğinin de yer aldığı pek çok disiplini içinde barındıran çok geniş bir alandır ve toplumun büyük bir kesimini kapsamaktadır. İlgi alanı itibariyle insan odaklı olan Bakanlığımız için de iş sağlığı ve güvenliği, sorumluluk alanımızda yer alan ve önemle üzerinde durduğumuz konulardan biridir” dedi

İş sağlığı ve güvenliği konusunun sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınması gereken bir öncelik olduğunu beliten Kurt,”İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatındaki önemine inanan Bakanlığımız, ülke çapında tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının eksiksiz sağlanmasını teminat altına almak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamak üzere gayretlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte ortak kültür oluşturmamız için ilgili tüm taraflarla iş sağlığı ve güvenliği konusunda işbirliği yapılması bu hedefe ulaşılmasında önem arz etmektedir” dedi

İSGÜM Başkan Yardımcısı Uğur Öztürk “İSGÜM Meslek Hastalıkları Faaliyetleri” konusunda, İSGÜM’de görevli Dr. Bülent Gedikli ise “Örtüaltı Yetiştiriciliği Sektöründe Sağlık Gözetimi” konusunda sunum yaparak  kongreye katkı sağlamışlardır.