Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı

İşyerlerinde yangın, sel, sabotaj, deprem, kaza v.b durumunda yapılması gerekenler, alınacak önlemler hakkında bilgi edinmek üzere işletmelere aşapıdaki eğitim, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır:

Acil durum ekiplerinin oluşturulması,

Acil durum planlarının oluşturulması,

Acil durum toplanma bölgelerinin belirlenmesi,

Acil durum işaretleme çalışmaları,

Acil durum oluşumu öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması,

Taşınabilir yangın söndürücülerin kullanılmasına ilişkin bilgilendirme çalışmaları,

Yangın eğitimi ve pratik olarak söndürme, ilkyardım, koruma ve kurtarma faaliyetlerinin uygulanması.

Acil Durum Eğitimleri:

Eğitimler ile işletmenizde çalışanların, yangın, deprem, sel, sızıntı, sabotaj, ilkyardım vb. acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi.

Belgeler ve Denetimler

osgb1
osgb2
osgb3
osgb4
osgb5
osgb6
osgb7
osgb8
osgb9
osgb10
osgb11
osgb12
osgb13