Telefon
Mobil Menü

BRCGS Gıda Güvenliği Global Standardı

Temel amacı tedarikçilerin birbirleriyle olan uyumunu sağlamak için ve perakendecilerin satmış oldukları gıda ürünlerinin güvenliği ve kalitesini sağlamak için BRCGS Gıda Güvenliği Global Standardı oluşturulmuştur.

BRCGS Gıda Güvenliği Global Standardı Nedir?


İngiliz Perakende Konsorsiyumu olan BRC Küresel Gıda Güvenliği sertifikası ile İngiliz Perakendeciler Birliği olan GS’nin birleşmesi ile oluşturulan bir gıda teknik standardıdır. 1993 senesinde endüstrideki her türlü ihtiyacı göz önünde bulundurarak oluşturulan bir belgedir. Perakendeci ile satıcının arasındaki uyumu sağlamak için tercih edilir. Aynı zamanda satılacak olan ürünlerin kalitesini ve güvenliğini de sağlamaktadır. Bu sertifika şu an dünya genelinde kullanılır. Güvenilir tedarikçilerin seçimi için ve güvenli gıda üretimi için tercih edebilirsiniz. En teme amacı ise perakendeci olanların gıda üretimi üreticilerini değerlendirmektir.
 

BRCGS Gıda Güvenliği Global Standardı Ne İşe Yarar?


Daha çok tedarikçilerin tercih etmesi gereken BRCGS Gıda Güvenliği Global Standardı geniş yelpazeli faydaya sahiptir. Sertifikayı alan kişilere sağladığı faydalar şu şekilde sıralanmaktadır;

•    Tüketici tedarikçiye çok daha fazla güvenir.
•    Üretimin verimliliği artar.
•    Perakende dağıtımıyla güçlü bağlar kurulur.
•    Önemli olan gıda riskleri en azı indirilir.
•    Ürün, hijyen ve kalite güvenliği gibi geniş bir kapsam sunar.
•    İç süreçler etkili bir şekilde kontrol edilir ve hata riski en azı indirilir.


BRCGS Gıda Güvenliği Global Standardı Nasıl Alınır?


Bu belgeyi alabilmek için ilk olarak firmanızın mevcut durum analizi yapılmalıdır. Firmanın belirlenmiş olduğu belgelenme hedefinin doğrultusunda bir inceleme yapılır. Standardın gerektirdiği her türlü koşul ve mevcut durumun raporlanması ve eksiklerin giderilmesi amacıyla bu analiz yapılır. Daha sonra gıda güvenliği ekibi oluşturulur ve sorumlulukları belirlenir. Ardından proje planı genel anlamda oluşturulur ve bir zaman çizelgesi hazırlanır. Bu standart için temel eğitimler verilmektedir. Alacak olan kuruluş içerisindeki her türlü çalışan gerektiği durumlarda üçüncü kişiler de bu eğitimi almalıdır. Bu anlamda bir eğitim planlanıyor.

Gıda güvenliği ekibince her ürün ya da ürün grubunun akış şeması oluşturmaktadır. Bunlar ise düzenli bir şekilde kontrol edilir ve geçerli kılınır. Yüksek riskli alanlarının belirlenmesi sağlanır. Gıda güvenliği sistemi içerisinde standardın gerektirmiş olduğu her türlü yazılı dokümantasyon hazırlanır. Bu hazırlama da bir danışman önderliğinde yapılır. Ardından uygulama aşamasına geçilir. İç denetim ve yönetim için gözden geçirme sağlanır. Sertifikanın belirlemiş olduğu her türlü koşula sağlayıp sağlanmadığı ve uygulamaların yapılıp yapılmadığı gözden geçirilir. Ortaya çıkan bulgular raporlanır. Buna yönelik olarak üst yönetimle beraber toplantı yapılır. Belgelendirme için denetim yapılır. Eğer belgenin her türlü geçerliliği sağlanıyorsa uygulama aşaması da istendiği gibi yürüyorsa bu durumda o kuruma sertifika verilir ve kuruluş artık bu sertifikayı alarak işlerine devam ettirebilir. BRCGS Gıda Güvenliği Global Standardı için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Whatsapp
Instagram