BSCI Belgelendirme ve Denetim

BSCI Belgelendirme ve Denetim

Dokümanlara ulaşmanız için linklerimiz.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

BSCI NEDİR?
BSCI, Brüksel merkezli Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından başlatılmış, Avrupa etik kaynak kullanımı sosyal izleme sistemidir. BSCI, ILO’nun (Uluslararası İşçi Organizasyonu) işçi standartlarını temel alır ve tedarikçilerin sosyal performanslarının sürekli olarak iyileşmesini teşvik eder. Nihai hedefi, SA 8000 veya eşleniği gibi standartlarca belgelendirilmiş olmak, böylece sürdürülebilir çalışma koşullarını dünya genelinde desteklemektir. BSCI, İş Sosyal Uygunluk Girişiminin kısaltması olup, bütün tüketim malları için üretici ülkelerde sosyal standartları izlemek için oluşturulmuş ortak ve standartlaştırılmış bir Avrupa yaklaşımıdır. BSCI, Avrupa’da ve üretici ülkelerdeki bütün ilgilileri kapsamaya çalışmaktadır ve dolayısıyla ülkeler, üreticiler ve alıcılar arasında herhangi bir rekabet sorunu söz konusu değildir.

HEDEFİ NEDİR?
Yerel kanunların yanı sıra, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün çalışma standartları ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bazı diğer önemli uluslararası düzenlemeleri temel almaktadır. Bu girişim tedarikçilerin sosyal performansının sürekli arttırılmasını, dünya çapında fabrikalardaki çalışma koşullarının iyileştirilmesini hedefler

BSCI standardı başlıkları

Bölüm A – Zorunlu bilgilerin kaydı tedarikçi kayıtları
Bölüm B – BSCI denetimi: Sosyal gereksinimler ve sosyal uyumluluk maddeleri
Bölüm C – Endüstiriyel uygulamların kaydı

BSCI DENETİM VE BELGELENDİRİLMESİ AŞAMALARI NASILDIR?
Denetim işlemi BSCI yönetim rehberi ve denetim kılavuzu vasıtası ile yürütülür. Denetim, üreticinin toplumsal standartlarını geliştirmeye yardımcı olmak niyetindedir. BSCI toplumsal gereklilikleri şunları temel alır: ILO Temel Konvansiyonu, Çocuk Hakları ile ilgili Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, Her çeşit ayrımcılığa karşı Birleşmiş Milletler konvansiyonu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Üniversal Deklarasyonu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Çokuluslu Şirketler için OECD Kılavuzu. İlave olarak bazı temel çevresel gereklilikler keza BSCI gereklilikleri içine eklenmiştir.
1. BSCI Standardının firma tarafından uygulanması ve şartlarının yerine getirilmesi
2. Belgelendirme yapan kuruluşa başvuru yapılması
3. BSCI başvurusunun incelenmesi
4. Teklifin kabul edilmesi sonrası BSCI denetim planlamasının yapılması
5. Denetimin gerçekleştirilmesi
6. Denetim sonrası varsa uygunsuzlukların kapatılması
7. BSCI Sertifikalandırma

Belgeler ve Denetimler