ce belgelendirmesi

CE Belgelendirmesi

CE belgesi conformity of european yani avrupaya uygunluk belgesi anlamına gelmektedir.

AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.
CE işareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir.

CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.
“CE” uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan ” CE ” baş harflerinden oluşur:

Eğer ürün CE Direktifleri kapsamına giriyorsa üreticiler CE belgesi almak zorundadır.

Ürünün kullanım sırasında güvenli olup olmadığı ile ilgilidir.

CE işaretini taşıyan bir ürün aşağıdaki unsurları yerine getirmelidir.

  • Can ve mal güvenliği,
  • İnsan sağlığı tehdit etmemesi,
  • Çevreyi koruması,
  • Enerji tasarrufu.

CE belgesi sadece direktiflerde belirtilen şartlara uygunluk sağlandığında geçerlidir.

Belgeler ve Denetimler

iso_9001
iso1002
iso14001
iso45001k
iso22000
iso27001
helal
ce_belgelendirmesi_logo
sa8000_belgelendirme_logo
gmp_belgelendirme_logo
ghplogo
sedex_belgelendirme_logo
disney-fama-icon
gmo_belgelendirme_logo
mesleki_egitim_logo
fsc22000
brc_global
ifs_food
tesis-guvenlik-belgelendirme