Telefon
Mobil Menü

Çevre Politikası

Tam Çözüm tüm faaliyetlerin çevresel boyut ve etkilerinin dikkate alınması, zararların önlenmesi ve kontrolü için Çevre Yönetim Sistemini de kapsayan entegre bir yönetim sistemi kurmuştur.

- Ulusal çevre mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi,
- Önemli çevresel boyutu olan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmeyi,
- Atıkları kaynağında azaltmayı ve kurallara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamayı,
- Çalışanlarda çevre bilincinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli eğitimleri vermeyi,
- İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarımızda doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmeyi,
- Çevre Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini izlemeyi, ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
- Mal ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmeyi çevre politikalarımız olarak benimsiyoruz.

Whatsapp
Instagram