Denetim ve Belgelendirme

Belgeler ve Denetimler

Özel Denetimler

Hijyen Denetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi
Proses Bazlı Denetim (Üretim, Satın Alma, Satış, İnsan Kaynakları, Bakım vb.)
İlgili Sistem Denetimleri vb.

Oteller
Marketler
Restaurantlar
ve benzeri işletmeler müşteri gözüyle denetlenerek, hizmet kalitesi raporlanır.

Marka Denetimi

TİCARİ MARKA SOSYAL UYGUNLUK STANDARTLARI

Ticari Marka Sosyal Uygunluk Standartları:

Ticari Markalar, ürünlerinin hammaddesinin temininden, son tüketiciye gelinceye kadarki tüm aşamalarında faaliyet gösteren işletmelerin, tedarikçilerin ve üreticilerin, kamu yararına olan uluslararası, ulusal ve yerel tüm kanunlara uygun davranmalarının yanı sıra sosyal, fiziksel ve çevre koşullarını da kontrol altına almak için oluşturdukları standarttır.

Ticari Markalar, sosyal uygunluk ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek üzere kendi sosyal uygunluk standartlarını oluşturabildikleri gibi, bölgesel olarak faaliyet gösteren ve uluslararası kabul gören dernek, Etik Ticaret Girişimi – Ethical Trading Initiative (ETI), İşletme Sosyal Uygunluk Girişimi – Business Social Compliance Initiative (BSCI) gibi Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) da üye olabilirler.

Kendi Sosyal Uygunluk Standardını oluşturmuş bazı şirketler, ticari markalar ve standartlarının adı aşağıdaki gibidir.

Perakende Şirketi Ticari Markaları Sosyal Uygunluk Standardı
INDITEX S.A. Zara

Lefties

Bershka

Pull&Bear

Stradivarius

Massimo Dutti

Oysho

Uterqüe

INDITEX Code Of Conduct (COC) Tedarikçi Davranış Kuralları
Walmart Stores Inc. Athletic Works

Child of Mine

Time n Tru

George Clothing

Walmart Code of Ethics (COE) Etik Kuralları
NEXT RETAIL PLC Next

Lipsy

NEXT Code of Practice (COP) Uygulama Kuralları
The Walt Disney Company Disney The Walt Disney International Labor Standards (ILS)

Uluslararası İşçi Standartları

The Walt Disney Code Of Conduct For Manufacturers (COC)

Üreticiler İçin Davranış Kuralları

Tedarik zincirlerini kendi sosyal uygunluk standartları veya üye oldukları STK tarafından belirlenmiş temel davranış kuralları çerçevesinde denetletir, raporlarını paylaşır ve düzeltici faaliyetleri de sunarak etik sorumlulukları yerine getirdiklerini beyan ederler.

Ticari Markaların Temel Davranış Kurallarının temel prensiplerine göre denetime tabi tutulan tesis, genel olarak, denetim içeriğinde bulunan aşağıda belirtilmiş 14 (on dört) farklı konuda incelenir:

 1. Zorla işçi çalıştırılmaz
 2. Çocuk işgücü kullanılmaz
 3. Ayrımcılık yapılmaz
 4. Örgütlenme özgürlüğüne ve toplu iş sözleşmesi hakkına saygı gösterilir
 5. Kötü ve İnsanlık dışı muamele yapılmaz
 6. Sağlıklı ve güvenli işyeri şartları sağlanır
 7. Geçindirecek ücret ödenir
 8. Çalışma saatleri aşırı değildir
 9. İstihdam düzenlidir
 10. Üretim izlenebilirdir
 11. Ürünler sağlıklı ve güvenlidir
 12. Çevresel farkındalık
 13. Bilgi güvenliği
 14. Davranış kurallarının uygulanması
  1. Şeffaflık
  2. Ulusal mevzuata sözleşmelere ve anlaşmalara uyum
  3. Uygunluğun doğrulanması
  4. Etik kurulu ve yolsuzluk bildirim kanalları

Ticari Markaların Tedarikçi Davranış Kuralları hakkında daha detaylı bilgilere kurumsal web adreslerinden erişebilirsiniz.

Ticari Markaların Sosyal Uygunluk Denetimi:

Denetimin süresi, denetlenecek üretim tesisinin faaliyet alanına ve istihdam ettiği personel sayısına göre değişiklik gösterir. Ticari Markaların Uygunluk Denetimleri habersiz veya yarı haberli olarak yapılır.

 1. Yarı Haberli Denetim: Denetim talebi, üretim tesisinin Ticari Denetim Şirketine veya Ticari Markaya başvurusu ile yapılabildiği gibi, Ticari Markanın kendi çalışanı olan denetçiler veya akredite ettiği Ticari Denetim Şirketine bildirilir ve yapılır. Ticari Denetim şirketi veya denetçi, denetlenecek tesise 20 (yirmi) iş gününü kapsayan bir tarih aralığı vererek bu 20 (yirmi) iş günü içinde herhangi bir gün denetimi planlar, tesisi ziyaret eder ve denetimi uygular. Denetçinin 20 (yirmi) günlük süre içinde hangi gün geleceği denetlenecek tesise bildirilmez.
 2. Habersiz Denetim: Denetim talebi, Raporu talep eden Ticari Markanın denetçileri tarafından veya akredite ettiği Ticari Denetim Şirketine bildirilir. Denetim Şirketi veya denetçi, denetimin yapılacağı tarihe kadar denetlenecek tesis ile hiçbir şekilde haberleşmeden denetimi planlar, tesise gider ve denetimi uygular.

Ticari Marka Sosyal Uygunluk Denetimi Yapma Yetkisi:

Ticari Marka Sosyal Uygunluk Denetimi, kendi çalışanlarından oluşan Sürdürülebilirlik bölümü denetçileri tarafından veya akredite ettiği Ticari Denetim Şirketlerinde (Commercial Audit Company) çalışan denetçiler tarafından yapılır.