Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

  1. a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,

    b) İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

    c) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

    ç) İşçilerin sağlık eğitiminde görev almaktır.

Belgeler ve Denetimler

osgb1
osgb2
osgb3
osgb4
osgb5
osgb6
osgb7
osgb8
osgb9
osgb10
osgb11
osgb12
osgb13