Disney & Fama Sosyal Uygunluk Denetimi

Disney & Fama Sosyal Uygunluk Denetimi

Dokümanlara ulaşmanız için linklerimiz.

Disney müşterisi kendi marka ürünlerinin üretildiği her bir tesisin güvenli ve kurumsal bir işyerleri haline gelmesi için Uluslararası Çalışma Şartları Programını (ILS) hazırlamış ve bu doğrultuda lisans sahiplerini ve tedarikçilerini ILS Programı zorunluluklarına uymaktan sorumlu tutan bir denetim türüdür.

Disney Lisans Belgesi 

Disney müşterisinin markasına ait ürünleri üretmek ve ticari anlaşmalar sağlamak için gerekli gördüğü yeterliliğe sahip olduğunuzun FAMA denetimlerinde kayıt altına alınması ile bu lisansa sahip olarak ticari faaliyet gerçekleştirebilirsiniz.

Fama denetimlerinde istenen kriterler şu şekildedir;

Personel kayıtları

·        İşe devam kayıtları,

·        Maaş bordroları,

·        Aylık hesap pusulaları,

·        Son aya ait bildirgeler,

·        İş Sözleşmeleri,

·        Yıllık İzin Kayıtları,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıtları

·        Bina Yerleşim Planları,

·        Tahliye Planı,

·        İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

·        İtfaiye Raporu,

·        Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanım izin belgesi,

·        Yangın Söndürme Tüpü ve Dolapların Sayısı,

·        Yangın Söndürme Tüpü ve Dolaplarının Kontrol Listesi,

·        Yangın Söndürme Eğitim Kayıtları,

·        Acil Durum Tahliye Tatbikat Kayıtları,

·        Çalışan Temsilcisi Seçim Tutanakları,

·        İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Tutanakları,

·        İş Güvenliği Uzman Sözleşmesi,

·        İşyeri Hekim Sözleşmesi,

·        İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi,

·        Tüm Çalışanların Periyodik Sağlık Muayene Raporları,

·        İlkyardım Eğitim Sertifikaları,

·        İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kayıtları,

·        Hijyen Sertifikası,

·        İş Kazası Kayıtları Asansör,

·        Caraskal, Vinç, Jeneratör, Buhar Kazanı, Kompresör, Motopompa, Forklift gibi araçların Periyodik Muayene raporları,

·        Kazancı belgesi,

·        Forklift operatör belgesi,

·        İşletmenin elektrik sistemi topraklama ölçümü,

·        İç elektrik tesisat uygunluk raporu,

·        Kullanılan kimyasalların listesi,

·        MSDS formları,

·        İşletmede bulunan bölümler için İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ (Gürültü, toz, aydınlatma, sıcaklık ve kimyasal vb.)

·        İçme Suyu Analizi

Çevre İle İlgili Kayıtlar

·        İşyerine ait çevre izin belgesi,

·        Çed kapsam dışı raporu,

·        Çevre koruma belgeleri (Baca gazı emisyon raporu, atık su analizi, atık su deşarj izni, katı atık sözleşmeleri),

·        Atık beyanları ve ulusal atık taşıma formları,

Diğer Kayıtlar

·        İş alım ve çıkış Prosedürü,

·        Geçmiş denetim kayıtları,

·        İç ve dış fason tedarikçi firma listeleri,

·        Güvenlik görevlisi çalışanın iş sözleşmesi,

·        Üretim kayıtları,

·        İş giriş-çıkış kayıtları (turn over),

·        Müşteri listesi,

·        Dilek şikayet kayıtları,

·        Disiplin Prosedürü ve Kayıtları,

·        Müşteri Listesi,

·        Diğer Prosedür ve Politikalar Müşteri Listesi,

·        İş akış şeması,

·        Organizasyon şeması,

Bu kriterler incelenerek işletmedeki standartların yakalanıp yakalanamadığı tespit edilir ve bu tespit edilen sonuçlar kayıt altına alınır. Olumlu sonuçlanan denetimler ile ticari faaliyetlere geçilebilir.

Belgeler ve Denetimler

iso_9001
iso1002
iso14001
iso45001k
iso22000
iso27001
helal
ce_belgelendirmesi_logo
sa8000_belgelendirme_logo
gmp_belgelendirme_logo
ghplogo
sedex_belgelendirme_logo
disney-fama-icon
gmo_belgelendirme_logo
mesleki_egitim_logo
fsc22000
brc_global
ifs_food
tesis-guvenlik-belgelendirme