Telefon
Mobil Menü

Doğru Bilinen Yanlışlar

1. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında; A, B veya C sınıfı “iş sağlığı ve güvenliği uzmanı” diye bir tanım veya unvan yoktur. Bu tanımın aslı A, B veya C sınıfı “iş güvenliği uzmanı”dır.
2. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında “tespit ve öneri defteri” diye bir tanım veya kavram yoktur. Bu tanımın aslı “onaylı defter”dir.
3. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, alınması gereken tedbirler hakkında işvereni bilgilendirir, işverene rehberlik eder, önerilerde bulunur. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak işverenin yükümlülüğüdür.
4. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli görevlendirildikleri işyerlerini teftiş eden kişiler değildir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasının teftişi, Bakanlık iş müfettişlerince yapılır.
5. İşyeri hekimlerinin işyerlerinde görevlendirilmesindeki asıl amaç, tedavi edici hizmetler yürütmek, çalışanlara reçete yazıp rapor vermek değildir. İşyeri hekimlerinin işyerlerindeki asıl görevlendirilme amacı, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sunmaktır.
6. Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak işverenin genel yükümlülüğüdür ve iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli görevlendirmiş olması işverenin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
7. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili işyeri çalışma ortamına yönelik yapılan iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin sonuçları, kişisel maruziyet seviyesini göstermez ve bunların sonuçları kişisel maruziyet sınır değerleri ile kıyaslanamaz.
8. İş ekipmanının bakımı ve periyodik kontrolü aynı kavramlar değildir. Bakım; iş ekipmanına yapılan tamir, temizlik, revizyon veya kalibrasyon işlemlerinin herhangi birisinin veya birkaçının beraber uygulandığı işlemdir. Periyodik kontrol ise iş ekipmanına öngörülen aralıklarla uygulanan muayene ve test faaliyetleridir.
9. Çalışanların sağlık gözetiminden doğan maliyetin tamamı, işe giriş ve periyodik muayeneler, tetkikler ile bu kapsamdaki sağlık raporları da dâhil olmak üzere işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar
  • CE İşareti Ne Demektir?
    CE belgesine sahip olmanız halinde ürünlerinizle, Avrupa Birliği dahil tüm önemli pazarlara açılacak ve daha geniş bir tüketici kitlesine hitap edebileceksiniz.
  • CE Belgesi Teklifi
    Ürünlerinizin Avrupa Birliği ülkelerinde yer edinmesi, serbest dolaşım yapabilmesi konusunda CE belgesi önemli bir yer tutmaktadır. CE Belgesi sahibi olarak ürünlerinizle uluslararası pazarda yerinizi alabilirsiniz.
  • Amazon FDA Belgesi
    Amazon, dünya genelinde en büyük e-ticaret platformlarından biri olarak milyonlarca ürünün satışını gerçekleştirmektedir. Amazon, müşteri güvenliği ve ürün kalitesi konusunda yüksek hassasiyete sahiptir. Amazon bazı durumlarda, ürünler için çeşitli belgeler talep edebilir.
Whatsapp
Instagram