EAC

EAC Belgelendirmesi

EAC İşareti; Belarus, Rusya ve Kazakistan tarafından kurulan ve 2015 yılında Kırgızistan ve Ermenistan’ın da dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülke pazarlarında yer alacak ürünlerin teknik düzenlemelerine uygunluğu gösteren işarettir.

Rusya Federasyonu’ndaki ürünleri/üreticileri ile tüketiciler arasındaki ilişkileri düzenleyen prosedürleri inceleyen EAC (Eurasian Economic Union), belirlenen prosedürlere uygun olan ürünleri gümrükleme işlemlerinde geçişlerine kolaylık sağlayan bir belgedir. Rusya pazarlarına ürün ihracatı gerçekleştiren şirketlerin, üretimlerini belirlenen prosedürler çerçevesinde yapmaları zorunludur.

EAC Sertifikası malların Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan veya Kazakistan’dan herhangi birine ihracında kullanılabilir. Sertifika ayrıca her bir ülkenin topraklarında da geçerlidir.

EAC Sertifikası 1, 3, 5 senelik bir süreyi kapsayan ve seri üretim için alınan belgedir. Bu süreler için yapılacak tüm sevkiyatların gümrük işlemlerinde ve aynı zamanda Avrasya ülkelerinin iç piyasasında beyan zorunluluğu olan yerlerde geçerlidir.

GTİP numarası belirlenen ürün için EAC Belgelendirme hizmeti aşağıda belirtilen sıra ile gerçekleştirilmektedir:

1.       Başvuru yapılması

2.       Test ve onaylar

3.       Raporlama

4.       Sertifikasyon

Belgeler ve Denetimler