Telefon
Mobil Menü

FDA Kayıt Belgelendirme

FDA Kaydı Nasıl Yapılır?
 
Biyoterörizm Yasası gereğince 16 Ekim 2003 tarihinden itibaren ABD’ye gönderilecek her türlü yiyecek, içecek ve ilaç için FDA Belgesi alınmalıdır. Ayrıca bu firmalar FDA’ya Kayıt yaptırmalıdırlar. FDA’ya kayıt yaptırmayan firmaların ürünlerine ABD’ye girişte el konulur ve bu ürünlerin ABD’ye girilmesine izin verilmez. FDA kaydı kapsamında gerekli bilgiler; firmanın (ve varsa ana firmanın) ismi, adresi, telefon numarası, firma sahibinin ya da yetkili mümessilin ismi, adresi ve telefon numarası, firmanın kullandığı tüm ticari unvanlar, işleyişe tabi ürün kategorileri formu dolduran tarafından aktarılan bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna dair beyanı, yabancı firmaların ABD mümessilinin ismi, adresi, telefon numarası ve acil durumlarda ulaşılması maksadıyla ABD mümessilinin ya da belirlenen bir başka kişinin telefon numarasıdır. Bu bilgilere ek olarak isteğe bağlı bazı bilgiler de verilebilir.

FDA Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürüten Amerikan Gıda ve İlaç Dairesidir. FDA gıda, ilaç, medikal cihazlar, biyomedikal ürünler, veteriner klinik aletleri, kan ürünleri, diyet eklenti ürünleri ve kozmetik ürünleri gibi direkt olarak insan ve hayvan gibi canlıların kullandığı ürünlerden sorumlu olan bir kurumdur. FDA sorumlu olduğu ve incelemelerini yaptığı bu ürünlere belge vermektedir. Güvenli ve sağlık testlerinden başarı sağlamış ve piyasaya arz edilecek ürünlere FDA belgesi verilmektedir. FDA belgesini insan ve hayvanların kullanması için üretilmiş olan gıda, ilaç gibi üretimi, işlenmesi ve paketlemesini yapan yerli ve yabancı şirketlerin alması gerekmektedir.

Biyoterörizm Yasası’nda gıda olarak kabul gören maddeler olan yiyecekler, bebek yiyecekleri, içecekler, meyveler ve sebzeler, sütü ürünleri ve yumurta, balıklar ve deniz ürünleri, gıda olarak kullanılan pişmemiş tarım mamulleri, fırıncılık ürünleri, konserve yiyecekler, dondurulmuş yiyecekler, çerezler ve şekerler (sakız dahil), canlı gıda hayvanları, evcil hayvan, hayvan besinleri ve yiyecekleridir. Konuyla ilgili düzenleme gereğince gıda işlemesi ya da imalatı, paketlenmesi veya depolanması gerçekleşen ve ikametgah şeklinde kullanılan evler, şişelenmemiş içme suyu dağıtımını gerçekleştiren kuruluşlar, çiftlikler, gıda taşıması yapan nakliye araçları, perakende gıda işletmeleri (marketler gibi), lokantalar, kâr amaçlamayan gıda firmaları, balıkçılık araçları, ABD Tarım Bakanlığı tarafından incelenen kümes, et hayvanları ve yumurta firmalarının kayıtlarını gerçekleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri yasaları tarafından belirlenmiş olan şartlar çerçevesinde bioterörizmi engellemek için FDA belgesi önemli bir rol oynamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde tüketilmek maksadıyla üretilen insan ve hayvanlar tarafından kullanılan ürünleri üreten, paketleyen ya da bu ürünleri depolamakta olan bütün yerli ya da yabancı firmaların FDA’ya Kayıt yapmaları gerekmektedir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri dışında olan ve FDA’ya kaydını gerçekleştirmemiş olan şirketler varsa bu firmalardan ithal edilen ürünler Amerika Birleşik Devletleri geçiş limanlarında girişine müsaade edilmeyecektir. Ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunulması ve serbest dolaşımda olması için FDA onayına ihtiyaçları vardır. FDA onayı için ürünlerin kayıtları yapılmalıdır. Bu kayıt işlemi farklı ürünlerde farklı şekillerde yapılmaktadır

Bir yabancı firmanın imal ettiği, paketlediği ya da depoladığı bir gıda mamulünün bir başka yabancı şirket üzerinden ABD’ye ithal edilmesi durumunda, ilk yabancı şirketin kayıt yaptırma mecburiyeti bulunmamakla birlikte, ikinci firma yalnız çok az bir faaliyet gerçekleştiriyorsa (etiket yapıştırma gibi) her iki firmanın da kayıt yaptırması gereklidir.

Amerika’ya yapılacaklar ihracatlar kapsamında talep edilen FDA Kaydı için;

- Firma Vergi Levhası,
- Faaliyet Belgesi,
- İmza Sirküleri,
- Ürün Bilgileri,
- Uygunluk Beyanı,
- Ürün Teknik Dosyası,
 
gerekmektedir.Fiyatlandırma ürün teknik dosyasına göre yapılmaktadır.

Whatsapp
Instagram