Telefon
Mobil Menü

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi

Gıda üretimi ve ambalajlama süreçlerini yöneten ve uygulayan kişiler başta olmak üzere bu alanda yeterlilik kazanmak isteyen FSSC 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi verilmektedir.

FSSC 22000 eğitimi ile katılımcılara FSSC 22000 hakkında derin bilgi sahibi olmasını sağlamanın yanında FSSC 22000’yi uygulayabilmeleri için gerekli standartları ve terminolojiyi anlamayı sağlamaktadır.
FSSC 22000 eğitimi ile katılımcılar FSCC 22000‘nin özelliklerini ayrıntılarını, yapısını ve varoluş sebebini anlayacaklardır.

Gıda ürünlerinin imalatı, ambalajlanması ve diğer süreçleri hakkında FSSC’nin standartlarının gereklilikleri bu eğitim ile katılımcılar tarafından öğrenilecektir.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği eğitim programına FSSC 22000 standardını öğrenmek isteyenler, FSSC 22000 standartlarını uygulamaya karar veren yöneticiler, veterinerler, gıda mühendisleri, teknikerler ve FSSC 22000‘yi uygulamak isteyenler vb. katılabilirler.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi Nedir?


FSSC 22000 Gıda Güvenliği eğitimi, katılımcılara FSSC 22000’nin standartlarını ve içeriğini aktarmak üzere verilen eğitim sürecidir. Süreç sonunda katılımcılar birçok kazanım sahibi olacaklardır.
FSSC 22000 eğitiminin genel içeriği, FSSC 22000’nin tanımı, neden önemli olduğu, belgelendirme şartları, ISO 22000, ISO 9001, ön gereksinim programları ve FSCC 22000’nin ek gereksinimleridir.
Eğitim süresince vaka çalışmaları ile katılımcıların standart gerekliliklerini açık ve net bir şekilde öğrenmeleri sağlanmaktadır.

FSSC 22000 eğitimi ile ürün ve gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması esnasında risk analizi, ürün güvenliği, sistemin uygulanması gibi gerekliliklerin katılımcılara aktarılması amaçlanmıştır. FSSC 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi sektör olarak ciddi anlamda geniş bir kitleyi ilgilendirmektedir.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi Ne İşe Yarar?


FSSC 22000 gıda güvenliği eğitimi ile gıda üreten kuruluşlarda gıda güvenliği yönetim sistemine uygun üretim yapılması sağlanmaktadır. Aynı zamanda çalışanlarda gıda güvenliği farkındalığı oluşturulacaktır.

Üretici firma yöneticileri ve çalışanları b eğitim ile bilinçlenerek farkındalık kazanacaktır. Ayrıca eğitim sayesinde denetlemelerde ortaya çıkabilecek sorunlar önceden tahmin edilerek önlenecektir.
FSSC 22000 eğitimi ile gıda güvenliği hususunda temel eğitim alan yönetici veya çalışanlar muhtemel riskleri tespit eder ve kontrolu sağlar.


FSSC Gıda Güvenliği eğitimi alan yöneticiler firmasını daha üst seviyelere taşıyarak bir marka haline gelecektir.

FSSC 22000 Gıda Güvenirliği Eğitimi Nasıl Alınır?


FSSC 22000 gıda güvenirliği eğitimi yüz yüze veya online olarak 2 gün verilir. Eğitimin en az %70’lik bölümüne katılım sağlayanlara katılım sertifikası verilir.

FSSC 22000 ögrenmek isteyenler, FSSC 22000 standardını uygulamayı düşünen şirketlerin üst ve orta düzey yöneticileri, tekniker veteriner hekim, gıda mühendisleri bu eğitim programına katılmalıdır.
FSSC eğitimi ile amaçlanan hedef; FSSC 22000 gıda güvenliği standartlarının gereklerini ve bu standartların nasıl anlanması ve yorumlanması gerektiği amaçlanır.  

Katılımcılara FSSC 22000 gıda güvenliği eğitimi süresince, gıda yönetimi, paketleme, sevkiyat, saklama koşulları, depolama, ürün etiketleme, logo kullanımı ve hizmetler yönetimi gibi konular öğretilir.

 

Whatsapp
Instagram