Telefon
Mobil Menü

GBF/SDS/MSDS Danışmanlığı

MSDS formu yani GBF/SDS/MSDS Danışmanlığı insan sağlığını ve doğayı zararlı maddelerden ve karışımlardan korumak için, bu maddelerin ve karışımların içeriğini hakkında ayrıntılı bilgiyi sunar. MSDS (Material Safety Data Sheet), kozmetik mevzuatında düzenlenmesi gereken forma denir. Bunu Türkçe karşılığı GBF yani güvenlik bilgi formudur. Kimya otoritelerince ise material kelimesi bırakılıp SDS olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Msds aynı zamanda zararlı maddeler bulunan iş yerinde yer alması gereken tedbirleri de içinde bulundurur.

Kimyasal içerikli üretim yapan firmaların ürünlerinin içeriğinde bulunan maddeler MSDS/GBF güvenlik bilgi formu sayesinde tüketiciye ulaştırılır. Bu sayede üretici ve tüketici arasındaki teminat sağlanmış olur.


GBF/SDS/MSDS Danışmanlığı Nedir?


GBF/SDS/MSDS güvenlik bilgi formu, canlı sağlığını korumak amacıyla, ürünlerin kimyasal madde içerip içermediğini, ayrıntılı olarak kontrol eden, güvenlik formudur. Gbf, işyerinde kullanılan karışım ve kimyasal madde hakkında kontrol amaçlı, detaylı bilgi sağlar. MSDS çevresel ve yaşamsal zararlar hakkında, bilgi vermek ve korunmak için tavsiye niteliği taşır. Güvenlik bilgi formları, tedarik zincirinde bulunan tüm herkese, madde ve karışım kullanımdan kaynaklı oluşacak risklerin yönetimi ve sorumluluklarını yerine getirmede yardımcı olur. Türkiyede GBF/SDS/MSDS Danışmanlığı güvenlik bilgi formu ile ilgili düzenleme, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. MSDS güvenlik bilgi sertifikasının kullanım süresi 3 yıldır. Süre bitiminde sertifikanın yenilenmesi gereklidir.
 

GBF/SDS/MSDS Danışmanlığı Ne İşe Yarar?


GBF/SDS/MSDS Danışmanlığı, insanın ve çevrenin sağlığını, zararlı kimyasal maddeler ve karışımlardan korumaya yardımcı olur. Zararlı kimyasal ve karışımlar bulunan iş yerlerinde, alınması gerekli olan güvenlik tedbirlerini de içerir.

Bu belge ile üreticiler tüketici kişilere ürün hakkında kapsamlı bilgi ulaştırmış olur. Yangın, kimyasal sızıntı veya maruz kalma durumunda insana ve çevreye verebileceği zaralar hakkında kısa ve öz bilgi içerir.

GBF/SDS/MSDS Danışmanlığı sayesinde kimyasal ve karışımların: toksit bilgileri, sağlık açısından riskleri, temas halinde yapılması gerekenler, olabilecek reaksiyonlar, depolama koşulları ve korunmak için gerekli koruyucu ekipmanları hakkında bilgi yer alır.


GBF/SDS/MSDS Danışmanlığı Nasıl Alınır?


GBF/SDS/MSDS güvenlik bilgi formunu, yalnızca bu işin eğitimini alan sertifikalı uzmanlar vermeye yetkilidir. Bunu sebebi güvenlik formu hazırlama süreci, teknik bilgi gerektirdiği ve yasal şartları bakımından kapsamlı çalışma gerekmesidir.

Güvenlik bilgi formu MSDS/GBF sertifikası almak için gereken şartları sağlamak gerekir. Şartları sağlayanlar, girecekleri yeterlilik sınavında başarılı olmalıdır. Yeterlilik belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan sınav sonucu 100 üzerinden en az 70 puan alanlar güvenlik bilgi formu GBF hazırlama yeterlilik belgesi almaya haz kazanır.

GBF/SDS/MSDS, Zararlı Madde ve Karışımlar Hakkında Yönetmelik gereğince TÜRKAK tarafından yetki almış olan, mevcut durumdaki güvenlik bilgi formu hazırlayan belgelendirme kuruluşları tarafından hazırlanır.

İnsan sağlığını korumada büyük önem arz eden GBF/SDS/MSDS Danışmanlığı, toplum ve çevre sağlığını korumayı amaçlar.

Whatsapp
Instagram