Telefon
Mobil Menü

GHP İyi Hijyen Uygulamaları

Gıda ve tüketim ürünlerinin, insan sağlığı için faydalı ve güvenilir olması için GHP iyi hijyen uygulamaları satın alma, üretim, muhafaza etme ve piyasaya sunum aşamasında gerekli kontrolün yapılıp önlemleri alınmasıdır.

Genel olarak gıda üretimi için gereken uygun koşulları oluşturmaktır. GHP iyi hijyen uygulaması tüketiciyi güvenli gıda konusunda korumak için gıda üreticisi ve işletmecisinin, gıdanın üretim sürecinden başlayarak tüketiciye ulaşıncaya kadar uyması gereken kuralları ifade eder.   

GHP İyi Hijyen Uygulamaları Nedir?


GHP iyi hijyen uygulamala, gıda üretim tesislerinin hijyenik olarak tasarlanıp yapılmasını, uyulması gereken temizleme ve dezenfeksiyon yöntemlerini, gıdayı işlemede çiğ gıdanın mikrobiyal kalitesini, uygulanan işlem basamaklarının hijyen koşullarını ve personelin dikkat etmesi gereken hijyenik kuralları belirleyen ve bu sayede tüketiciyi, yani toplumu koruyan bir sistemdir.

Üretilen ürünlerin, insan sağlığını tehlikeye atmasının önüne geçilerek bütün tüketicilerin hijyenik ve sağlıklı gıdalar tüketmesi amaçlanır. Hızlı nüfus artışı ve artan refah seviyesi beraberinde güvenli gıda beklentilerini getirmiştir. Bu amaçla kurulan, iyi hijyen uygulamaları sayesinde, insan sağlığının korunması güvence altına alınmaya çalışılır.
 

GHP İyi Hijyen Uygulamaları Ne İşe Yarar?


Üretimi yapılan tüketim ürünlerinin, insan sağlığına uygun ve güvenli olması ve üreticinin iyi imajının korunmasında önem teşkil eder. Temel olarak GHP iyi hijyen uygulamaları üretim, satış ve tüketim yapılan yerlerin ve bu yerlerde çalışan kişilerin uyması gerekli olan hijyen kurallarını kapsar.

Hijyen koşullarının sağlanması sayesinde gıda güvenliği riskinin ortadan kaldırılması sağlanır. Tüketici sağlığının korunması ile birlikte müşteri memnuniyeti sağlanır ve üreticiye güven artar. Bu sayede yeni müşteri elde edilmiş olur.

İş ve işçinin sağlığı korunmuş olur, bu sayede işçinin iş yerine bağlılığı ve motivasyonu artar. Gıda israfının önüne geçilerek maliyetler azaltılır.
Markanın ve firmanın kurumsal prestiji artar. Artan prestij ile birlikte rakip firmalara karşı avantaj elde edilmiş olur. Üretici firmanın yeni pazarlara girişine referans sağlanmış olur.

İyi hijyen uygulamaları ürünlerin hangi koşullarda üretiminin yapılacağına kılavuzluk yapar.
 

GHP İyi Hijyen Uygulamaları Nasıl Alınır?


Gıda üretiminin ilk başından başlayarak gıdanın tüketiciye ulaşana kadar, gereken hijyenik standartlara uygun önlemleri alan ve bunun için gereken sistematik yapıyı kuran şirketler GHP iyi hijyen uygulamaları belgesi alabilmektedir.

GHP belgesi almak için gerekenler;

•    Firma bünyesinde GHP için gerekenlerin yerine getirilmesi, personelin eğitilmesi, temizlik ve hijyen prosedürlerinin hazırlanması.
•    Akredite belgelendirme kuruluşuna GHP belgesi için başvuru yapmak.
•    Kurul tarafından istenilen evrakların hazırlanması.
•    Denetim tarihi ve planı oluşturulması.
•    GHP denetimi yapılarak varsa gerekli eksikleri tamamlamak.
•    Denetim sürecinin tamamlanmasıyla GHP belgesinin verilmesi.

İnsan sağlığını korumak için gereken kuralları ortaya koyan GHP iyi hijyen uygulamaları sayesinde, gıdanın üretiminden tüketimine kadar olan süreçler kontrol altına alınır.

 

Whatsapp
Instagram