Gots Kimyasallar

Gots Kimyasallar

GOTS kapsamında boya ve kimyasal yardımcılarının çevresel ve/veya toksikolojik verileri değerlendirilerek akreditasyon dahilinde yetkilendirilmiş sertifikerler tarafından pozitif listelerin onaylanması esasına dayanır. Tüm kimyasal girdiler kullanımlarından önce GOTS onaylı sertifika veren kontrol kuruluşu tarafından onaylanmak zorundadır.

Belgeler ve Denetimler