Grs (Global Recycle Standard)

Grs (Global Recycle Standard)

Standart, geri dönüştürülmüş ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak üretimini ve/veya ticaretini yapan firmalara uygulanabilmektedir. En az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır. Uygulama alanı sadece tekstil ürünleri ile sınırlı olmayıp başta kağıt, ambalaj, cam, plastik gibi ürünler olmak üzere çok geniştir.

Standardın, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimi başta olmak üzere kriterleri mevcuttur.

Belgeler ve Denetimler