Telefon
Mobil Menü

IFS (Uluslararası Gıda Standardı) belgesi, her geçen gün artarak devam eden tüketici talepleri, tedarikçiye yönelik olarak artan tazminat talepleri ve ürün akışlarının globalleşmesi, tek bir tip kalite güvence standardını ortaya çıkarmış ve IFS belgesini zorunlu kılmıştır. Gıda güvenliği ve üreticilerin kontrolü, IFS eğitimi alan kişilerce denetlenmektedir.

Günümüzde, bilinçli tüketici sayısı sürekli artmaktadır. Gıda üreticileri müşteri memnuniyeti ve sağlığı açısından güvenilir gıda üretimi yapamaya özen göstermeye başlamıştır.

IFS eğitimi belgesi alabilecek kişiler; gıda maddesi üretimi yapan firmaların orta ve üst düzey yöneticileri, IFS standartlarını uygulayacak olan yöneticiler, IFS şartlarının uygulanması, düzeltilmesi ve denetiminde çalışanlar, gıda mühendisliği mezunları ve ilgili bölüm mezunları alabilir.

IFS Eğitimi Nedir?


Hızla artan tüketici istek, talep ve şikayetlerini en aza indirmek ve tek tip gıda güvenliği sağlamak için IFS standartları ortaya koyulmuştur.

IFS standartlarının uygulanmasını kontrol altında tutmak amacıyla IFS eğitimi alan kişilerce denetim yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede gıda güvenliği ile tedarikçinin kalite seviyesi eşit kontrolü sağlanır. IFS belgesi tarım ürünlerinin işlendiği bütün aşamalarda kullanılır.

IFS eğitiminin içeriği

•    IFS nedir ve tarihçesi
•    IFS ve uluslararası kullanılan gıda güvenliği standartlarının birbiriyle karşılaştırılması
•    IFS’nin yapısı, amacı ve gerekliliği, kayıt ve dökümasyonu
•    Gıda yönetimi ve üst yönetim sorumluluğu
•    HACCP sistemi ve analizi
•    Kaynak yönetimi, personel hijyeni ve sağlık taraması eğitimi
•    Planlama, üretim, ölçüm ve analiz etme becerisi
•    Haşere kontrolü, paketleme ve depolama hizmetleri
•    IFS’nin diğer gıda güvenliği yönetimleri ile entegrasyonunun sağlaması
•    IFS sisteminin kurulmasında ve uygulamada dikkat edilecekler
 

IFS Eğitimi Ne İşe Yarar?


Gıdanın üretilip işlendiği bütün aşamaları takip eden IFS eğitimi sertifikasına sahip denetçiler, firma ve markaların adını ve itibarını korur ve aynı zamanda tüketicilerin gıda güvenliği ve kalitesi konusundaki beklentilerini yerine getirir.

Eğitimi alan kişiler, IFS temel tanım ve kavram ve ilkelerini öğrenir. IFS ve diğer gıda standartlarının benzer ve farklı yanlarını kavrar.

Uluslararası geçerliliğe sahip IFS eğitimi belgesine sahip kişiler hem ülkemizde hem de başka ülkelerde iş imkânı bulabilir.
 

IFS Eğitimi Nasıl Alınır?


IFS eğitimi, üniversite onaylı sertifika verilen, mesleki ve kişisel gelişim programı ile olur. Eğitim boyunca dersler online olarak alınır. Hem Türkiye hem de başka devletlerden katılmak mümkündür.
Eğitim süresince, bütün ders videoları 7/24 açık kalır ve istenilen zamanda izlenir. IFS eğitiminin sınavları, Avrupa online sınav uygulaması standardına uygun olarak online yapılır.

Sınavda sorulan sorular çoktan seçmelidir. Sınav sonucunda 50 üzerinde puan alan bütün adaylarımız IFS eğitimi sertifikasını hak etmiş olur. Eğitim sertifikası 2 iş günü içerisinde e devlet sisteminize eklenir.

Gıda güvenliği konusunda IFS eğitimi alan kişiler, yapacakları denetim ile tüketiciye güven ve tek kalitede üretilmiş ürün alma imkânı, üreticiye de marka prestijini koruma standardı sunmuş olacaktır. 

 

Whatsapp
Instagram