İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi (çözüm ortaklığı)

İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım eğitimi işyerinde meydana gelebilecek tehlikeler ve kazalarda sağlık görevlileri gelene kadar çalışanlara müdahale edilebilmesi için uygulanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda işyerindeki çalışanların ve diğer personellerin belirli düzeyde ilk yardım eğitimi alması ve bu eğitimi belgelendirmesi zorunludur.

Ayrıca işyeri çalışanlarından birkaç kişiyle ilk yardım ekibi oluşturmak da mümkündür. İlk yardım eğitimi ve ilk yardım sertifikası için gerekli çözüm ortaklığı Tam Çözüm firması tarafından sizlere sunulur.

Belgeye ve eğitime sahip olan ilk yardımcıların kaza veya tehlike sırasında yapması gerekenler genel olarak aşağıdaki gibidir;

  • Hasta ve yaralıların durumunun değerlendirilmesi
  • Yaralıların ve diğer personelleri sakinleştirmek
  • Tıbbi müdahale yapacak ilk yardım ekiplerine haber vermek (ambulans)
  • Yaralıları mümkün olduğunca bulundukları yerlerden kıpırdamamalarını sağlamak
  • Hastaların ve yaralıların hastaneye ve diğer sağlık alanlarına sevkini sağlamak

Yukarıdaki adımlar başta olmak üzere tüm gerekli eğitimler Tam Çözüm firması tarafından sağlanmaktadır.

Belgeler ve Denetimler

osgb1
osgb2
osgb3
osgb4
osgb5
osgb6
osgb7
osgb8
osgb9
osgb10
osgb11
osgb12
osgb13