Telefon
Mobil Menü

ISO 14064 - Sera Gazı ve Emisyonları Yönetim Sistemi

Günümüzde insan faaliyetleri sonrasında dünyada meydana gelen birçok olumsuz sonuçların yaşanmakta olduğunu görmekteyiz. Bu konuda iklim değişikliği, sera gazı ve küresel ısınma gibi birçok örnek söylemek mümkündür. Bu sorunların her geçen gün giderek büyüyen bir kriz haline geldiğini de yerli ve yabancı birçok uzman, siyasiler ve akademisyenler de dile getirmektedir. Özellikle sera gazı emisyonu konusunda artık çok daha ciddi sorunlarla baş başa kalmamak adına ciddi önlemlerin alınması gerektiği hemen herkes tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir.

Bilindiği üzere sera gazı, atmosferde serbest halde bulunan ve güneş ısısını tutma özelliğine sahip bileşiklere verilen isimdir. Güneşten gelen ışınların atmosferi aşarak yeryüzünün aydınlanması ve ısınması sağlanmaktadır. Işığı geçiren ve ısıyı muhafaza eden atmosferin bu dengeyi kurmasına sera etkisi denilmektedir. Fakat birçok beşeri etkenler nedeniyle sera etkisinin dengesinin bozulması giderek hızlanmaktadır. Bu da yerküre için küresel anlamda yaşayacağı zararlar bakımından geri dönüşü mümkün olmayan tehlikelere yol açmaktadır. Tüm bu durum karşısında gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanabilmesi amacıyla birtakım çalışmalar küresel anlamda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların neticesi olarak da karşımıza ISO 14064 Sera gazı emisyonları sistemi standartları çıkmaktadır. Günümüzde başta fabrikalar, imalathaneler ve üretim tesisleri olmak üzere ilgili işletmelerin uyması gereken bu standartlar ile birlikte sera gazının kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Bu noktada ulusal ve uluslararası düzenlemeler neticesinde ilgili firmaların bu belgeye sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir. Biz de uluslararası yetkilendirilmiş bağımsız kuruluş olarak ISO 14064 belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Her ilgili işletme için sera gazı emisyonunun doğru bir şekilde ölçülerek raporlanması önemlidir. Bu amaçla hesaplama, raporlama ve rapor doğrulama yükümlülükleri kapsamında hareket etmek zorunlu olmaktadır. günümüzde birçok işletme için gönüllülük esasından öte zorunluluk haline getirilen bu durum karşısında bizimle çalışarak en sağlıklı ve doğru sonuçları elde edebilirsiniz. Alanına hakim, teknik bilgi ve becerilere sahip deneyimli uzmanlarımız eşliğinde firmanız için ISO 14064 standartlarını sağlayarak belgelemenize yardımcı olmaktayız.

ISO 14064 belgelendirme ve danışmanlık hizmetimiz kapsamında iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede etkin bir yönetim sistemine kavuşabilirsiniz. İşletmenizin sebep olacağı sera gazı emisyonunun ölçülmesi, raporlanması ve sonuçlarının doğrulanması bu süreçte en önemli adımlar olmaktadır. ISO 14064 standartlarını yönetimsel olarak sistematize ettiğimizde işletmenizin çevresel etkilerini azaltma yolunda önemli işler başarmış olacağımızın teminatını verebiliriz. Aynı zamanda işletmenizin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda şeffaf ve tüm paydaşlarına karşı hesap verebilir bir yönetim anlayışı olduğu belgelenmiş olacaktır. Böylece gerekli standartları sağlayarak geleceğe yönelik etkin bir çevresel yönetim sistemi oluşturulabilecektir.

Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik ve gerekli hassasiyetlerin sağlanması büyük küçük demeden her işletme için önemli bir gereklilik haline gelmiş bulunmaktadır. Bu konuda ISO 14064 belgelendirme ve danışmanlık firması olarak sera gazı envanteri yönetimi ile ilgili sizlere yardımcı olmaktayız. Uzmanlarımız eşliğinde sera gazı emisyonu sistemi kurarak çevresel performanslarınızı iyileştirmenize katkı sağlamaktayız. Bu durum aynı zamanda hem ulusal hem de küresel anlamda rekabet gücünüzün artarak pazar payınızın yükselmesine olumlu etkiler sağlayacaktır. Bizimle iletişime geçerek başvuru sürecinizi başlattığınızda ilgili standartların sağlanması, yönetimsel sistemin kurulması ve sürdürülebilir kılınması amacıyla gereken desteği sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Uluslararası standartlar eşliğinde objektif değerlendirmeler yaparak belgenizi en kısa sürede almanıza yardımcı olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Whatsapp
Instagram