ISO 22000

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Standardı’nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır.

FSSC 22000

ISO 22000 standart gereklerini içeren bu standart spesifik olarak Ön gereksinim programlarını ayrıntılı uygulanmasın beklemektedir. Dokümantasyon sistemi yanında uygulamaların da etkin olması beklenmektedir.

BRC

BRC, İlk olarak 1998 yılında İngiliz Perkandeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir.

IFS

Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard ) olarak ifade edilen bu standart 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES – The Global Food Business Forum- tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

 

Neyi kapsarlar?

– BRC (British Retaİl Consortium). Bu standart BRC. ingiliz supermarket zincirleri birliği tarafından yayınlanmıştır, gıda kalitesi ve güvenliğini sağlamak için dokümante edilmiş onayı gerekli kılar. Perakendeciler arasında Asda. Tesco ve Sainsbury’s yer alır. – IFS (International Food Standard), Bu gıda kalitesi ve güvenliği standardı Alman supermarket zincirleri birliği HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) tarafından yayınlanmıştır. Bu standart. Fransız muadili FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de (a Distribution) taralından uyarlanmıştır. Perakendeciler arasında Aidi. Lidl ve Metro vardır.

BRC ve IFS arasındaki ana farklılıklar nelerdir?

– Her İki standart ta perakendecilerin tedarikçilerini hedef alır. Amaçlan aynıdır ancak hedefe ulaşmanın yolları farklıdır. Her denetimin temeli oldukça benzerdir ancak kriterleri ve seviyeleri farkeder. Bir puanlama ve sınırlama sistemi IFS için mevcuttur ama BRC için yoktur. Bu benzerlikler bir üçüncü tarafın birleştirilmiş denetim yapmasına imkan verir. Ancak gereken raporlar cok farklıdır, her İki standardın raporlamasında da muhtemel zaman tasarrufu yoktur. BRC ve IFS arasındaki %15’ten 20ye kadarki farkın kültürel farklılıklardan geldiği düşünülebilir. Örneğin. 28 gün içinde düzeltileceğine dair objektif kanıt sunduğu takdirde BRC majör uygunsuzluğu olan bir tedarikçinin belgelendirilmesi ne izin verecektir. Diğer taraflan, IFS tek bir majör uygunsuzluk varsa belgenin verilmesine asla izin vermeyecektir.

HİJYEN DENETİMLERİ

Hijyen kelimesi, Yunanca kökenli olup dilimize Fransızca’dan geçmiş temizlik ve sağlık bilgisi/bilimi anlamını taşımakta ve genel çoğunluk tarafından kullanılan benimsenmiş bir kelimedir.

Gıda hijyeni ise, gıdanın kullanım amacı dikkate alınarak tehlikenin kontrole alınması ve gıdanın insanlar tarafından tüketiminin uygunluğunun sağlanması için, gerekli her türlü önlem ve koşullar olarak tanımlanmaktadır.

Belgeler ve Denetimler