İŞ'TE KALİTE

Kalite, bir yaşam felsefesidir, bir yönetim tarzıdır.

Kalite, ‘en iyi’yi gerçekleştirmektir.

Amerikan Kalite Kontrol Derneği (ASQC)’nin tanımına göre; bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümü, kalitedir.

Kalite anlayışı, 1960’lı yıllardan itibaren kendini yenileyerek tamamen ürün odaklı olmaktan çıkıp insan ve süreç odaklı olmaya başlamıştır. Kalitenin sadece üretim kontrolüyle görevli kişilerin değil, tüm çalışanların sorumluluğunda olduğu ön plana çıkmıştır. Firmalar arasında yapılacak rekabetin, üretimin niceliğiyle değil üretimin kalitesiyle olması gerektiği ön plana çıkmıştır.

Sunmuş olduğumuz ‘İş’te Kalite‘ yaklaşımı, Denetim’den Belgelendirme’ye, 

Eğitim’den Gözetim’e, İş Sağlığı’ndan İş Güvenliği’ne firmaların tüm kalite süreçlerini etkin hale getirmeyi amaçlamaktadır.

TAMÇÖZÜM olarak ‘İş’te Kalite‘ yaklaşımıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sonucunda, firmaların müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti artmakta, pazar payı ve karlılığı yükselmekte, maliyetleri azalırken rekabet güçleri yükselmektedir.

TAMÇÖZÜM olarak ‘İş’te Kalite‘yi gerçekleştirecek tüm çözümleri sunuyoruz.

TAM ÇÖZÜM

Kalite, kullanıma uygunluktur. (Juran)
Kalite, soyutlama değil; ölçülebilir, yönetilebilir iş konusudur.(Guaspari)
Kalite doğru ürün ya da hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. (Charles A. Mills)
Kalite basittir, karmaşık olan insanlardır. (Forsha)
Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur. (John Ruskin)
Kalite hem bireysel, hem de grup çalışma ruhunu geliştirir. (Armand V. Fiegenbaum)