Telefon
Mobil Menü

Kimyasal Ürün Belgelendirme

Bütün dünya ülkeleri için önem verilen ve yoğun bir şekilde düzenlenen kimya sektörü kimyasal ürün belgelendirme ile daha takip edilebilir hale gelmiştir. Kimyasal ürünlerin, üretilmesi, taşınması, depolanması, satılması gibi her aşamasında dikkatli bir şekilde takip dilmesi gerekmektedir.

Kimyasal ürünler hem çevre hem de insan sağlığı açısından önemli olduğu için takibinin de daha hassas bir şekilde yapılması gerekmektedir. Kimyasal madde üreten veya satan kuruluşlar, bu ürünlerle ilgili tüm süreç ve aşamaları yürürlükte olan standartlara ve yasalara göre hareket edilmesi gerekmektedir. Özellikle kimyasal ürünlerini yurt dışına satan firmalar için gerekli izin ve belgelerin olması gerekmektedir.

 

Kimyasal Ürün Belgelendirme Nedir?

 

Kimyasal ürünlerin taşıması gereken standartları denetleyen ve kanıtlayan belgedir. Kimyasal maddelerin üretimi için en çok kullanılan belge REACH belgesidir. Bu belge kimyasal maddeleri ilgilendiren her türlü teknik bilgiler, tehlikeler ve risklere karşı gerekli önlemlerin yer aldığı belgedir. Danışman şirketimiz Kimyasal ürün belgelendirme aşamasında uzman ekibi ile kapsamlı danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kimyasal ürün belgelendirme yani REACH kimyasal maddelerin hassasiyetinden dolayı hem çevre hem de sağlık koşullarını denetim altına için tasarlanan bir belgedir.
Giysi, oyuncak veya elektrikli eşyaların yapımında kısıtlı bir madde içerip içermediğini kontrol eden belgedir.

 

Kimyasal Ürün Belgelendirme Ne İşe Yarar?

 

Reach belgesi ile insan sağlığı ve çevre kirliliği korunmuş olmaktadır. Reach belgesi sayesinde kimyasal maddelerle ilgili meydana gelebilecek tehlikelere karşı önlem alınmış olacaktır. Yine bu sayede AB ülkelerine ve yurt dışına üretici firmalar rahat ihracat yapmaktadırlar. Kimyasal ürün belgelendirme ile üretici firmanız güvenli, hızlı ve devamlılığı olan satış yapacaklardır. Paydaşlarından alacağı güvenle yeni müşteriler ve yeni pazarlar kazanacaktır.

Kimyasal maddeler için belirlenen rapor ile bu belgenin uyum sağlaması ürünlerinizin tutarlılığını kanıtlayacağı için firmanıza ve ürünlerinize güvenin artmasına ve bir marka haline gelmenize vesile olacaktır.

 

Kimyasal Ürün Belgelendirme Nasıl Alınır?

 

Kimyasal maddeler önce testten geçirilir ve denetlenir. Denetimi yapılan kimyasal maddelerin eğer kaydı bulunmuyorsa Reach sistemine kayıt edilir. Daha sonra aynı maddelerin Avrupa Birliği olan ülkelere satılabilmesi için veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerden herhangi birinde üretilmesi için belge alınmaktadır. Bu belgeye Reach belgesi denir. Bu belge alınmadan önce yapılana bu kayda Reach kaydı belgesi adı verilmektedir.

Reach kaydı yaptırmak isteyen firmalar öncelikle Avrupa Kimyasal Maddeler Ajansı’na gerekli belgeleri hazırlayarak başvurmalıdır. Bu sürede Reach belgesi kaydı süre zarfında kimyasal madde numuneleri gerekli testlerden geçirilmektedir.

Son olarak bu testler Reach belgesi alınabilmesi için test sonuçları ve kimyasal maddelere ve başvuran firmaya ilişkin bilgiler kapsayan belgelerin Reach sistemindeki kurumlara sunulması gerekmektedir.

Reach tüzüğü, yılda yaklaşık olarak 1 ton bazen de daha fazla ithal, imal veya piyasaya sunulan kimyasal maddeleri kapsar. Kimyasal ürün belgelendirme bu aşamalarla alınmaktadır.

 

Whatsapp
Instagram