Mobil Sağlık Hizmeti (çözüm ortaklığı)

Mobil Sağlık Hizmeti (çözüm ortaklığı)

30 Haz 2012 Tarih ve 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’na göre, iş yerinde çalışanların işe girişlerinde ve iş yerinin tehlike derecesine göre belirli periyodik aralıklarla yaptırılması zorunlu olan bazı tıbbi tahlil ve incelemeler söz konusudur.

İlk işe girişteki sağlık muayenesi tek başına yeterli değildir, periyodik sağlık muayenelerinin de (çok tehlikeli iş yerlerinde en geç yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde en geç üç yılda bir, az tehlikeli iş yerlerinde en geç beş yılda bir) düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir. İşyeri hekiminin tavsiyesi üzerine bu süreler kısaltılabilir. Genelde tehlikeli iş yerlerinde de işyeri hekiminin gerek görmesi nedeni ile periyodik sağlık muayenesi yılda bir yapılmaktadır.

Şirketiniz bünyesinde AKTİF olarak ÜRETİMDE çalışanlardan, ilk iş’e giriş’de istenebilecek tahliller:

Raporlanmış Akciğer grafisi
Raporlanmış Solunum fonksiyon testleri
Raporlanmış İşitme testi
Raporlanmış, Oftalmometri testi
Hemogram, Tetanoz Aşısı (3000 İÜ çalışanlara), AKŞ
Kanda Kurşun Tayini (Akü, Maden, Kimya, Boya, Kablo İzolasyonu, Alaşım, Benzin Katkısı ve Metal İşyerlerinde)
İşe girişten sonra periyodik muayene de istenecek tahliller:
Sedimantasyon
Kreatinin, Üre
AST, ALT
AKŞ
HBSAG, ANTİ HBS
BOYUN VE BEL ÖN/YAN GRAFİLERİ
Şirketiniz bünyesinde BÜRO’DA çalışanlardan, ilk işe giriş’de intenen tahliller:

Raporlanmış Akciger grafisi
Raporlanmış İşitme testi
Raporlanmış Oftalmometri testi
Hemogram , Kan Grubu RH Tayini, AKŞ
İşe girişten sonra periyodik muayene de istenecek tahliller:
Sedimantasyon
Kreatinin, üre
AST, ALT
AKŞ
HBSAG, ANTİ HBS
Şirketiniz bünyesinde YEMEKHANE, ÇAYHANEDE çalışan işçilerden, ilk işe giriş’de intenen tahliller:

Raporlanmış Akciger grafisi
Hemogram,
HBSAG, ANTİ HBS
Boğaz, Burun, İdrar Kültürü, AKŞ
İşe girişten sonra periyodik muayene de istenecek tahliller:
Sedimantasyon
Kreatinin, Üre
AST, ALT
AKŞ
HBSAG, ANTİ HBS
Tüm çalışanlardan işe girişte yapılmadı ise 5 yılda bir TETANOZ AŞI’SI  yapılmalıdır.

Belgeler ve Denetimler

osgb1
osgb2
osgb3
osgb4
osgb5
osgb6
osgb7
osgb8
osgb9
osgb10
osgb11
osgb12
osgb13