Ocs (Organic Content Standard)

Ocs (Organic Content Standard)

Organic Content Standardı’nın (OCS) amacı organik içerik iddialarında güven sağlamaktır. OCS son üründe organik materyal miktarını ve varlığını doğrulayarak bu amaca ulaşır. Organik hammadde kaynağından başlayarak son ürüne kadar sertifikasyon yolu ile güçlü bir tedarik zinciri yönetimi sistemi sağlar. Akredite üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından ürünlerde organik materyal içerik iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bağımsız değerlendirme ve doğrulamasına izin verir. Kurumlar arası bir araç olarak OCS firmaların aldığı ürünlerin gerçekten organik materyal içerip içermediğini doğrulamak için kullanılabilir.

Standart, hammaddenin arazide sertifikasyonunu kapsamamaktadır. Bu, üretim proses sertifikasyonundan bağımsız olarak doğrulanacaktır. Ayrıca proses girdileri (örneğin kimyasallar), çevresel şartlar (enerji, su kullanımı gibi) sosyal konular, güvenlik konuları veya yasal uygunlukları da kapsamamaktadır.OCS’nin hedeflenen kullanıcıları; işleyiciler, üreticiler, markalar ve perakendeciler, tüccarlar, sertifikasyon kuruluşları ve organik girişimleri destekleyen organizasyonlardır.

OCS, Textile Exchange tarafından oluşturulan gönüllü bir standarttır ve herhangi bir ülkenin yasal veya düzenleyici gerekliliklerini değiştirme amacında değildir. Pazarlama, istihdam ve ticari uygulamalara ilişkin tüm uygulanabilir kanun ve yönetmeliklere uyduklarını ispat etmek her bir operasyonun sorumluluğudur. Yerel mevzuat ile OCS gerekliliklerinin çatıştığı durumlarda, sertifikasyon kuruluşu Textile Exchange (TE) ile irtibata geçerek en pratik çözümü bulmalıdır. Standardın yorumlanmasında kafa karışıklığı olması durumunda, ilk kontak kurulacak nokta sertifikasyon kuruluşu olmalıdır, sertifikasyon kuruluşu daha fazla açıklığa kavuşturmak için Textile Exchange ile irtibata geçecektir.

Textile Exchange, 2003 yılında orijinal adı olan Organic Exchange altında kurulmuş kar amacı gütmeyen, üye destekli, uluslararası bir organizasyondur. Textile Exchange’in misyonu tekstil değer zincirinde sürdürülebilir uygulamaların artmasında insanlara ilham vermek ve yardımcı olmaktır.

Genel Bilgiler

Organic Content Standard (OCS), Textile Exchange Standartlarından birisidir.
Organic Content Standard (OCS), bitmiş ürünlerdeki organik olarak yetişmiş içeriğin izlenmesi ve doğrulanması için oluşturulmuş bir standarttır.
5-100% organik materyal içeren gıda dışı tüm ürünlere uygulanır.
OCS , Content Claim Standard (CCS)’nin gözetim zinciri gerekliliklerini kullanır.

Sertifikasyon İlkeleri

OCS, müşteriye karşı iddiaların uygunluğu için opsiyonlar ve üründe organik materyal içeriğinin üçüncü taraf doğrulamasını sağlar. Ürünlerin firma içi ve firmalar arası akışı, ham madde doğrulaması, hasat sonrası işleme, üretim, paketleme ve etiketleme, depolama, ambalajlama ve kurumlar arası işlemlerde satıcından nakliye işlemlerini içerir.

Standardın Temel Gereklilikleri

Sertifikalı organik girdinin kullanımı ve ürünün izlenebilirliği
Logo kullanımına ilişkin kurallar
Etiketleme

Etiketleme Kriterleri

  • “Made with/contains organically grown material” kalan içerik organik materyal ile ayni tip olmadığı sürece %95 veya daha fazla organik materyal içeren ürünler içindir. OCS 100 ifadesi bu ürünler için kullanılabilir.

  • “Made with/contains x% organically grown material” 5-95% organik materyal içeren ürünler içindir. Kalan içerik için bir sınırlama yoktur. OCS blended ifadesi bu ürünler için kullanılabilir.

Belgeler ve Denetimler