Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama
(çözüm ortaklığı)

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

Patlamadan korunma dokümanı hazırlama işlemleri için gerekli çözüm ortaklığı Tam Çözüm firması tarafından sizlere sunulmaktadır. Yönetmelik gereğince patlama ihtimali bulunan alanlara yakın işyerlerinde bu dokümanın hazırlanması gerekir.

Yanıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu alanlarda her işletmenin öncelik olarak ZONE hesabı yapması gerekir. Bu aşamada yapılacak olan bölge hesaplamasının ardından gerekli korunma dokümanı oluşturulur.

Tam Çözüm firması ve uzmanları tarafından yapılacak olan patlamadan korunma dokümanı hazırlama çalışmaları 3 ayrı şekilde uygulanır. Bu hesaplamalar ve denetimlerde yönetmelik tarafından ifade edilen standartlara dikkat edilir. Ardından hazırlanacak olan dokümanlar hem işyeri hem de işçi sağlığı ve güvenliği açısından fazlasıyla önem taşımaktadır.

 

Belgeler ve Denetimler

osgb1
osgb2
osgb3
osgb4
osgb5
osgb6
osgb7
osgb8
osgb9
osgb10
osgb11
osgb12
osgb13