Telefon
Mobil Menü

REACH Danışmanlığı

Kimyasal ürünlere yönelik olan REACH danışmalığı AB’de kimyasal maddelere ilişkin yer alan mevzuatları tek çatı altında birleştiren Avrupa Birliği tüzüğüne denir. Avrupa birliğine ürün pazarlayan firmaların REACH tüzüğüne göre üretim ve pazarlama yapması gerekir.

Kimyasal maddelerin REACH kaydı biraz karmaşık yapıdadır ve bir uzmandan yardım alarak kayıt yaptırmak gerekebilir. Birlik dışından Avrupa’ya kimyasal içerikli ürün satmak isteyenler, REACH koşullarını yerine getirmek için yasal olarak tek temsilci ataması gerekir.

REACH tüzüğü ile ürünlerin imalatından piyasaya arzına kadar olan yükümlülükleri kontrol altına alınmış olur. Bu tüzük sayesinde kimyasal ürünlerin kaydı, değerlendirilmesi, izni ve gerekirse kısıtlanmasının kontrolü sağlanmış olur.


REACH Danışmanlığı Nedir?


REACH Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından 2006 yılı sonunda kabul edilip, 2007 yılında yürürlüğe girmiştir.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), AB birliğindeki ülkelerde kimyasallara yönelik mevcut durumdaki bütün mevzuatları tek çatı altında toplayan Avrupa Birliği tüzüğüne denir. REACH açılımı, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması şeklindedir.

Reach tüzüğüne göre AB ülkelerinde ticaret yapan firmaların, yılda 1 tondan fazla kimyasal madde üretim ve ticaretini Avrupa Kimyasal Ajansı yönetiminde bulunan veri tabanına kaydettirmesi gerekir.
Bu tüzük, bütün ülkelerin Avrupa Birliği ülkelerine yapılan kimyasal ürün ve materyal ihracatını direkt olarak etkiler.
 

REACH Danışmalığı Ne İşe Yarar?


AB tüzüğü olan REACH danışmalığı sayesinde hedeflenen öncelikli amaç, insanın ve çevrenin sağlığını güvence altına almaktır.
Kimyasal madde içerikli üretim yapan firma ve şirketlerde, insan sağlığına zararlı olan kimyasallar hakkında farkındalık yaratarak sürdürülebilir yaşamı sağlamaya yardımcı olur.
REACH canlılarda VE çevrede ortaya çıkabilecek kanserojen veya mutasyona yönelik hastalıkların ortaya çıkmasını minimuma indirmeyi amaçlar.
Bu tüzük şirketler arası rekabeti teşvik ederek ürünlerdeki kimyasal maddeleri minimum düzeyde kullanmaya yöneltir.
Kimyasal maddelerin çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için firmaları AR-GE çalışmalarına teşvik eder.
Bütün bu yapılanlar sayesinde insana ve doğaya onarılmaz zararlar veren kimyasal madde kullanımı kontrol altında tutulmuş olur.
 

REACH Danışmanlığı Nasıl Alınır?


AB ülkelerinde satılacak ürünlerin kayıt ya da ön kaydı Avrupa Birliğindeki üreticiler veya Avrupa Birliği dışında üreticilerin Tek Temsilcileri ile yapılabilmektedir. Ürünleri, REACH uyumlu olmayan şirketlerin Avrupa pazarındaki yeri tehlikeye düşer.

Kimyasal maddeler REACH tüzüğüne göre teste tabi tutulur. Denetlenen kimasal ürünler kayıtlı değilse REACH sistemine kayıt ettirilmelidir. Kayıt altına alınan ürünlerin AB ülkelerinde satılabilmesi ve üretilebilmesi için gereken belge alınır.

REACH belgesi kaydını yaptırabilmek için Avrupa Kimyasal Ajansına gerekli belgeler ile başvuru yapılmalıdır. EACH kaydı sürecinde kimyasal madde numunelerine yönelik, farklı laboratuvar testleri uygulanır.

 Yapılan testler sonucunda, belgenin alınabilmesi için test sonuçları ile birlikte firma ve kimyasal maddeye ilişkin bilgileri içeren belgeler REACH sistemindeki kuruma sunulur.
AB tüzüğü olarak oraya çıkan REACH danışmalığı, insan ve çevre sağlığı ile birlikte şirketleri de koruma ve kontrol altına almayı amaç edinmiştir.

 

Whatsapp
Instagram