Telefon
Mobil Menü

RecyClass Geri Dönüştürülmüş Plastik Sertifikasyonu

RSC plastikle ilgili olan, tedarik zincirinde ürünlerde geri dönüştürülen plastik kullanım aşamalarının tanınmasını Recyclass geri dönüşüm plastik sertifikasyonu amaç eder. Plastik ürünler üretim aşamasında geri dönüştürülmüş malzeme kullanan firmalar içi önemli olarak sertifikasyon kapsamında geri dönüştürülen ve geri dönüştürülmüş içeriğin doğrulanması kısmına odaklanılır.

Recyclass geri dönüştürülen plastik sertifikasyonu kullanan son ürün yada ürün gruplarının geri dönüştürülen içerik sürecinin ve doğrulaması aşamasına odaklanmaktadır. Firmamız Recyclass belgesi kapsamında hak kazanmış olduğunuz akreditasyon ile uluslararası boyutta ve yerel denetçiler ile sizlere hizmet verilmektedir.
 

RecyClass Geri Dönüşüm Plastik Sertifikasyonu Nedir?


Recyclass geri dönüşüm plastik sertifikasyonu, son ürün için geri dönüşen malzemelerin içerik kısmını takip etmek için oluşturulan bir uygulamadır. Türkiye’de özellikle Geri Dönüşüm İddia Standardı olarak bilinen bu standart, son kategorideki ürün içerisindeki geri dönüştürülmüş malzemenin varlığını ve oranını doğrular. Tedarik zincirinde gözetim standardı olarak bilinen  RecyClass Geri Dönüşüm Plastik Sertifikasyonu gözetim tedarik zinciri standardı olarak bilinen RCS’nin sertifikasyonu bağımsız üçüncü kişi taraflarca yapılmaktadır. RCS geri dönüşüm sertifikası, tekstil sektörü gibi markalama alanında faaliyet gösteren firmalar için düzenlenir. RCS sertifikası, ürünlerin geri dönüşüm aşamasında malzeme içeriği beyanlarının, tutarlı bir biçimde değerlendirilmesini sağlar. Bu tür bir uygulamanın bağımsız olarak doğrulanması en güvenilir yollarından birisidir.
 

RecyClass Geri Dönüşüm Plastik Sertifikasyonu Ne İşe Yarar?


RCS geri dönüşüm plastik sertfikasyonu, günümüzde Textile Exchange aracılığıyla yürütülmektedir. Geri dönüşümü yapılan girdi ve tedarik zincirinin üçüncü taraflar için ihtiyaçları belirleyen uluslararası boyuttaki ve gönüllülük esaslı bir standarttır. Standardın en temel özelliği, ürünlerde geri dönüştürülen malzemelerin girdisini artırmaktır. RCS geri dönüşüm plastik sertifikasyonu, çeşitli çevresel işleme imkânlarını ve kimyasal kısıtlama zorunluluğu için ekstra kriterler de içerir. Bu nedenle, kurumsal gelişim ve sürdürülebilirlik hedefi olan firmalar için çok önemlidir.
 

RecyClass Geri Dönüşüm Plastik Sertifikasyonu Nasıl Alınır?


Günümüzde geri dönüştürülmüş malzeme stoğunun yeni ürün üretim aşamasında birer girdi amaçlı kullanılması, son zamanlarda hızla artmaktadır. Farklı sektörlerdeki pek çok şirket atıkları hammadde olarak değerlendirilir. Döngüsel olan ekonomi süreci için bir temel oluşturan bu standart ile yakın geleceğe kadar ekonomik ve sosyal yönden büyük zorluluklar içermekteydi. Bu içinde bulunduğumuz ekonomik dönüşüm sürecinde malzemelerin her alanda gereksinim olduğu görülmektedir.

Sertifikasyon aşamlarını şöyle özetleyebiliriz:

•     Akredite belgelendirme hizmeti sunan yerlere başvuru yapılması
•     RCS’nin dokümanların hazırlanma aşaması
•     Ürün incelemeleri ve denetlemenin gerçekleştirilmesi
•    RCS 100, ürünün aynı biçimde sertifikasız herhangi bir girdi olmadan %95-100 oranında geri dönüştürülmüş malzeme garantisini verir.
•    RCS sertifikasyonu, giysi ve nihai tekstil ürünü, ev tekstil, kumaş ve iplik, lif, metal, plastik ve kağıt ürünü için yapılabilmektedir. RecyClass Geri Dönüşüm Plastik Sertifikasyonu bu şekilde alınabilir.

Whatsapp
Instagram