Risk Analizi

Risk Analizi

TAM ÇÖZÜM OSGB her biri konusunda tecrübeli A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile  işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

İşyerlerine risk analizi yaparak;

– Tehlikelerin sınıflandırılması,

– Risklerin belirlenmesi,

– Risklerin derecelendirilmesi,

– Kabul edilebilir sınırlara çekilmesi,

hedeflenmektedir.

Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir.

İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlanır.

Belgeler ve Denetimler

osgb1
osgb2
osgb3
osgb4
osgb5
osgb6
osgb7
osgb8
osgb9
osgb10
osgb11
osgb12
osgb13