sa8000 belgelendirmesi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Belgelendirmesi

SA 8000 kuruluşları işyerinde sosyal olarak kabul edilebilir uygulamalar geliştirmeye, sürdürmeye ve uygulamaya teşvik eden bir uluslararası belgelendirme standartıdır.

1989’da Ekonomik Öncelikler Konseyi’nin bir iştiraki olan Uluslararası Sosyal Sorumluluk (SAI) tarafından oluşturulmuştur ve küresel olarak en çok kabul edilen uluslararası işyeri standardı olarak görülmektedir. Dünya çapında her büyüklükte şirkete uygulanabilir.

SA 8000 belgelendirmesi zorunlu ve çocuk işgücü, iş sağlığı ve güvenliği, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık, ayrımcılık, disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, ücretler ve yönetim sistemleri dahil sorunları ele almaktadır.

SA 8000 dünya çapında işyeri standartlarını belirlemenin yanında, Uluslararası Çalışma Örgütü’nden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne kadar, sözleşmeler dahil mevcut uluslararası anlaşmaları da kucaklamaktadır.

SA 8000 belgelendirmesinin uygulanması bir kuruluşun çalışanları, ortakları ve tedarikçilerinin çalışma koşulları yanında, faaliyetlerinin sosyal etkilerini de dikkate alması gerektiği anlamına gelir. Dünya çapında her büyüklükte şirkete uygulanabilir.

Belgeler ve Denetimler