Telefon
Mobil Menü

SVHC Testleri

Ürünlerin veya materyallerin içinde bulunabilecek zararlı maddeler Shvc testleri sayesinde kontrol altına alınabilir. SVHC bulunan maddelere REACH direktifine ile kontrol altına alınıp gerekirse de kısıtlama getirilir.

SVHC bulunabilecek maddeler; gıda ürünleri, petrol ürünleri, tutkal, boya, mürekkep, mobilya ürünleri, tekstil ürünleri, elektronik ürünler, deri ürünleri, oyuncak, plastik ürünler, kozmetik ürünleri olarak sayılabilir.

Yüksek risk taşıyan maddelerin insan ve çevreye zararları şunlardır:

•    Ürünlerin içindeki kanserojen maddeler kansere yol açabilir ve tedavisi zordur.
•    Canlılarda, kalıcı genetik değişimler görülmesine neden olabilir.
•    Üreme organlarına zarar veren, zararlı toksik içerir.
•    Plastik şişeler, petrol ürünleri gibi çevrede uzun yıllar kaybolmayan ürünler ile doğada yaşayan canlılarda hastalıklar görülebilir. Bu hastalıklar sadece hayvanlarda değil bitkilerde de görülür.
•    Endokrin bozucu olabilmesi
 

SVHC Testleri nedir?


Canlı sağlığı için yüksek risk oluşturan maddelerin, ürünlerin içinde yer alıp almadığını belirleyen, yer alıyorsa ne oranda bulunduğunu test edip kontrol altına almaya çalışan sisteme SVHC testi denir.
SVHC testi ile ürün veya materyalin içerinde, kendi ağırlığının %0,1 (w/w)’ini aşan yüksek riskli madde olup olmadığı kontrol edilir.

SVHC testi, ürün yüzeyinde yapıldığından dolayı, ürünün içeriğinde herhangi bir bozulma meydana gelmez.  

Tespit edilen SVHC’nin, hangi üründe, ne türden bir yüksek risk taşıdığı ortaya çıkarılır. Shvc miktarı fazla çıkan ürünler kısıtlanabilir. Aynı zamanda ürün hakkında REACH açıklama belgesi hazırlanabilir.
 

SVHC Testleri Ne İşe Yarar?


Kimyasal madde içeren ürünler Svhc testleri ile ortaya çıkarılır. Svhc testlerini yaraları:

•    Svhc testleri ile insan ve doğa sağlığı koruma altına alınmış olur.
•    Kimyasal madde içeren ürünleri üreten, gerçek ve tüzel kişilerin, oluşabilecek tehlikeleri anlaması sağlanır.
•    Çevre ve insan sağlığı için firmalara sorumluluk yüklenerek farkındalık yaratılır.
•    Türkiyede üretilen ürünler REACH sistemine bağlı AB ülkelerinde daha kolay satılır ve pazar payı yükselebilir.
•    Kimyasalların zararlarını en az indirmek için yeni yöntem ve uygulamaların gelişmesi sağlanır.
•    Firmalarda insan ve doğaya duyarlı üretim rekabeti oluşturmaya yardımcı olur.
 

SVHC Testleri Nereden Alınır?


Yapılan SVHC testleri sonucunda yüksek risk taşıyan maddeye rastlanan ürünlerin, AB ülkelerinde dolaşımı izne tabi tutulur.
Svhc maddesi tespit edilen ürünün imalat, ihracat ve ithalatını yapabilmek için Avrupa Kimyasallar Ajansı yani ECHA’nın iznine bağlıdır.
Avrupa Birliğine yönelik üretim ve ticaret yapan şirketlerin REACH yetkilendirme belgesine sahip olması gerekir.
SVHC belgesi alabilmek için ürünlerin teste tabi tutulması gerekir.
Teste tutulan ürünlerin, yüzde olarak hangi maddelerden oluştuğuna bakılır.
Ürün güvenlik bilgi formu oluşturulur.
Ürünün son bir yılda ne kadar üretildiği ve nerelere ihraç edildiği ile ürünün saklama koşullarına bakılır.
Canlı yaşamını güvence altına almada SVHC testleri büyük rol oynar. Temiz çevre, sağlıklı canlı için yüksek riskli maddeleri minimum düzeyde kullanmak gerekir.

Whatsapp
Instagram