Tesis Güvenlik Belgesi

Tesis Güvenlik Belgesi

Tesis Güvenlik Belgesi nedir?

5202 sayılı Kanuna göre; Kontrole Tabi Listede yer alan malzemeyi üreten veya savunma sanayi konusunda danışmanlık hizmeti veren kuruluşların, Tesis Güvenlik Belgesi ne sahip olması gerekir.

Danışmanlık hizmeti almak için  bize ulaşın.

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir?

Bir kuruluşta çalışan ve gizlilik dereceli bilgi, belge veya malzemeye erişecek personelin Kişi Güvenlik Belgesi’ne sahip olması gerekir. Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu tek başına yapılamaz, Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu ile birlikte yapılır. Yönetim kurulu, şirket hissedarları, üst yönetim ve gizlilik dereceli projelerde çalışacak personel için Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) başvurusu yapılır. KGB alınacak kişiler hakkında Emniyet ve MİT soruşturma yapıldığından, KGB başvurularının sonuçlanması 6 aya kadar sürebilmektedir. Bu süreyi en aza indirgemek için; mümkün olan en az sayıda personel (ortalama 5-6 kişi) için KGB  başvurusu yapılmasına dikkat edilmelidir.

Kuruluş İzin Belgesi, Üretim İzin Belgesi, İthalat İhracat İzin Belgesi Nedir?

Kontrole Tâbi Listede yer alan bir malzemenin üretimi için yeni kurulacak tesislerin Kuruluş İzin Belgesi ve Üretim İzin Belgesi alması, bu malzemelerin ithal veya ihracatını yapacak tesislerin ise İthalat İhracat İzni Belgesi alması gerekmektedir. Bu belgeleri alabilmek için öncelikle Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip olmak gerekir. Kuruluş İzin Belgesi, Üretim İzin Belgesi, İthalat İhracat İzni Belgesi başvuruları; Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu ile birlikte yapılabilir.

Hangi Firmalar Tesis Güvenlik Belgesi Almalıdır?

Şu durumlarda bu belgeyi almanız gerekir:

 • Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemeyi üretmek istiyorsanız
 • Savunma sanayi konusunda danışmanlık hizmeti vermek istiyorsanız
 • Katılmayı düşündüğünüz ihalelerde, Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip olma şartı varsa
 • Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip bir müşterinizin veya bir savunma sanayi firmasının alt-yüklenicisi olmak istiyorsanız
 • Savunma sanayi konusunda hizmet vermek için Kuruluş İzin Belgesi almak istiyorsanız
 • Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemeyi üretmek için Üretim İzin Belgesi almak istiyorsanız
 • Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemenin ithal veya ihraç edilmesini sağlamak için İthalat İhracat İzin Belgesi almak istiyorsanız
 • Savunma sanayi firmasında geçici veya kalıcı olarak çalışan personeliniz için Kişi Güvenlik Belgesi almak istiyorsanız

Özetle; Kişi Güvenlik Belgesi, Kuruluş İzin Belgesi, Üretim İzin Belgesi veya İthalat İhracat İzin Belgesi almak istiyorsanız, öncelikle Tesis Güvenlik Belgesi almanız gerekmektedir. Bu belge, diğer tüm belgeler için alınması gereken temel belgedir.

Tesis Güvenlik Belgesi Almak İçin Ön Şartlar Nelerdir?

 • Tesis Güvenlik Belgesi komple bir tesise ve bir binanın sadece tek bir katına da alınabilir. Ancak, en az net 100 m2 lik bir alana sahip olunması gerekir.
 • Tesis Güvenlik Belgesi alınacak adreste başka bir ticari kuruluşun bulunmaması gerekir. Böyle bir durum varsa, ticaret odasından diğer firmaların başka bir adrese taşınması sağlanmalıdır.
 • Şirket ortakların yüz kızartıcı, vatana ihanet vb. kesinleşmiş veya devam eden mahkemelerinin olmaması gerekir.

Tesis Güvenlik Belgesi Kaç Çeşittir? Hangisini Almak Gerekir?

Tesis Güvenlik Belgesi; Milli ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi olmak üzere 2 çeşittir. Sadece Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine katılmak isteyen firmaların Milli Tesis Güvenlik Belgesi, NATO ihalelerine katılmak isteyen firmaların ise, NATO Tesis Güvenlik Belgesi alması gerekir. Ancak; biz Tam Çözüm olarak, her 2 belge için aynı anda başvuru yapmanızı önermekteyiz. Çünkü; Milli ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi başvuruları için yapılacak tüm hazırlıklar birbirinin aynısıdır ve tek denetim yapılır. Devlete ödenecek 1.500 TL başvuru ücreti dışında  ekstra bir masrafı yoktur. Eğer, Milli Tesis Güvenlik Belgesi aldıktan bir süre sonra, NATO Tesis Güvenlik Belgesi de almak isterseniz, yaklaşık 1 yıl sürecek tüm sürece baştan başlamanız gerekir.

Tesis Güvenlik Belgesi Almak  İçin Nasıl Bir Yol Haritası İzliyoruz?

Adım 1: Şirketinizi ziyaret ederek, ön-keşif yapılır. Belgeyi almak için yürütülecek tüm süreç planlanır. Tesis Güvenlik Koordinatörü seçilir.

Adım 2:  Özel güvenlik görevlisi çalıştırma izni (Özel Güvenlik İzin Belgesi) almak üzere valiliğe başvurulur. Bu başvurunun sonuçlanması yaklaşık 4-6 hafta sürmektedir.

Adım 3: Özel Güvenlik İzin Belgesi süreci sonuçlanıncaya kadar eş zamanlı olarak; Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) ve  Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) başvuru klasörleri hazırlanır (Kişi Güvenlik Belgesi başvuruları, Yönetim kurulu, şirket hissedarları, üst yönetim ve gizlilik dereceli projelerde çalışacak personel için yapılacaktır).

Adım 4: Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi için gerekli evraklarla birlikte Teknik Hizmetler Daire Başkanlığına başvuru yapılır.

Adım 5: Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, başvurudan 1-2 hafta sonra, varsa eksiklikleri belirtir. Eksiklikler giderildikten sonra, Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı kesin başvurunun kabul edildiğini belirtir ve başvuru yapıldığına dair bir belge verir.

Adım 6: MSB; önce Kişi Güvenlik Belgesi başvuru klasörünü işleme alır. Başvurusu yapılan personel için önce Emniyet sonra MİT soruşturmaları yapılır. Başvuruların sonuçlanması 6 aya kadar sürebilmektedir.

Adım 7: MSB; Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapılan tüm personelin soruşturmalarının olumlu sonuçlanması durumunda, Tesis Güvenlik Belgesi başvuru klasörünü işleme alır ve firmaya telefon ile, denetim yapılacağı günü bildirir.

Adım 8: İster Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu yapıldıktan hemen sonra, istenirse denetim günü kesinleştiğinde aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmak üzere gerekli hazırlıklar yapılır. Biz Tam Çözüm olarak, takvimde bir sıkışıklık yaşamamak adına, Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu yapıldıktan hemen sonra bu çalışmalara başlamayı tavsiye ediyoruz.

 • Fiziki Güvenlik Önlemleri: Tesisin giriş-çıkışlarında kameralar olmalıdır ve kamera kayıtları saklanmalıdır. Personelin giriş-çıkışları, elektronik sistemler ile kayıt altına alınmalıdır. Ziyaretçilere ziyaretçi kartları verilmeli ve silah, telefon vb. emanetleri tesis girişinde alınmalıdır. Bina içerisinde fotoğraf ve video çekimi yasaklanmalıdır.
 • Toplantı Odası Önlemleri: Tesis içerisindeki toplantı odaları için giriş-çıkışlar kayıt altına alınmalıdır.
 • Kontrollü Bölge Önlemleri: Gizlilik dereceli projelerin yürütüldüğü yere Kontrollü Bölge denir. Bu bölgelerin girişinde, girmeye yetkili kişilerin resimli isim listesi bulunmalı ve giriş-çıkışlar elektronik sistemler ile sağlanmalıdır.
 • Kontrollü Oda Önlemleri: Gizlilik dereceli evrakların saklandığı yere Kontrollü Oda denir. Kontrollü oda girişinde, girmeye yetkili kişilerin resimli listesi bulunmalıdır, giriş-çıkışlar kayıt altına alınmalı, şifreli ve çift kilit sistemlerle korunmalıdır.
 • Bilgi Sistemleri Önlemler: Enerji, iletim, iletişim ve veri hatları için TEMPEST kurulması, virus taraması, bilgisayar şifreleri gibi önlemler alınmalıdır.
 • Yangına Karşı Önlemler: Yangın tüpleri, duman dedektörü, yangın algılama ve söndürme sistemleri bulunmalıdır.
 • Belgelerin sınıflandırılması: Evraklar gizlilik sınıfına (Gizli, Hizmete Özel, Tasnif Dışı) göre kaşelenir ve saklanır.

Adım 9: Tesis Güvenlik Koordinatörü ve firmada çalışan personel, denetim için eğitilir.

Adım 10: MSB denetiminden önce herhangi bir eksikliğin kalmaması için İç Denetim yapılır. Böylece, Tesis Güvenlik Koordinatörünün ve firmada çalışan personelin psikolojik olarak da denetime hazırlanması sağlanmış olur.

Adım 11: MSB denetimi gerçekleştir. Denetim başarıyla geçilir. 1-2 hafta sonra belge firmaya teslim edilir.

Danışmanlık hizmeti almak için  bize ulaşın.

İhtiyaç duyduğunuzda, biz hizmete hazırız…

Eğer siz de, iş verimliğinizi ve karlılığınızı arttırmak, maliyetlerinizi azaltmak, rakipleriniz arasında rekabet avantajı sağlamak, şirketinizin bilgi ve yetkinlik seviyesini arttırmak, kurumsal bir kimlik kazanarak şirketinizin güvenirliğini, saygınlığını ve değerini arttırmak istiyorsanız, bize ulaşın. İhtiyaç duyduğunuz her an, sizlere hizmet sunmaya hazırız.

Belgeler ve Denetimler